Mon - Sat: 9:00 - 18:00
daiminhthanhbd@gmail.com
hotline: 0274.654.1088
Nhựa công nghiệp (33 Sản phẩm)
Xem ngay
Thùng sơn quai sắt 5L

MSP: TS 03

25,000
15
102
Xem ngay
Xô nhớt 18l (nắp chiết rót)

MSP: TS 02

95,000
15
102
Xem ngay
Xô nhớt 18l (xô nắp bằng)

MSP: TS 01

98,000
15
102
Xem ngay
Can nhựa 10L

MSP: CN01

12,000
15
102
Xem ngay
THÙNG PHUY NHỰA 220L - NẮP NHỎ

MSP: TP03

720,000
15
102
Xem ngay
THÙNG PHUY NHỰA 220L - CÓ ĐAI SẮT

MSP: TP02

850,000
15
102
Xem ngay
THÙNG PHUY NHỰA 120L

MSP: TP01

490,000
15
102
Xem ngay
Pallet nhựa liền khối 1 mặt

MSP: PL06

710,000
15
102
Xem ngay
Pallet nhựa liền khồi 2 mặt

MSP: PL05

1,420,000
15
102
Xem ngay
 Pallet nhựa liền khối 1 mặt

MSP: PL04

1,120,000
15
102
Xem ngay
Pallet nhựa đơn

MSP: PL03

360,000
15
102
Xem ngay
Pallet nhựa liền khối một mặt - k lõi sắt

MSP: PL02

990,000
15
102
Xem ngay
 Pallet nhựa liền khối một mặt - có lõi sắt

MSP: PL01

1,120,000
15
102
Xem ngay
Sóng nhựa bít 3T9 - 377

MSP: SN 20

155,000
15
102
Xem ngay
Sóng nhựa bít 3T1

MSP: SN 19

139,000
15
102
Xem ngay
Sóng nhựa bít 2T5

MSP: SN 18

135,000
15
102
Xem ngay
Sóng nhựa bít 2T2

MSP: SN 17

119,000
15
102
Xem ngay
Sóng nhựa bít 1T9

MSP: SN 16

105,000
15
102
Xem ngay
Sóng nhựa bít 1T5

MSP: SN 15

85,000
15
102
Xem ngay
Sóng nhựa bít 1T

MSP: SN 14

65,000
15
102