Mon - Sat: 9:00 - 18:00
daiminhthanhbd@gmail.com
hotline: 0274.654.1088
Bìa cột dây - Bìa hồ sơ - Bìa nút - Bìa phân trang - Bao thư (26 Sản phẩm)
Xem ngay
Bao thư A4 vàng

MSP: PTH0010

790
15
102
Xem ngay
Bao thư A4 trắng

MSP: PTH0009

790
15
102
Xem ngay
Bao thư cửa sổ 12x22 trắng/(giá sỉ)-và-lẻ

MSP: PTH0009

450
15
102
Xem ngay
Bao thư A5 trắng (18x24)/giá sỉ-và-lẻ

MSP: PTH0008

400
15
102
Xem ngay
Bao thư 12x22 trắng (giá sỉ)-và-lẻ

MSP: PTH0007

230
15
102
Xem ngay
Bao thư 12x18 trắng

MSP: PTH0006

200
15
102
Xem ngay
Bao thư sọc có keo-(giá sỉ)-và-lẻ

MSP: PTH0005

380
15
102
Xem ngay
Phân trang giấy 12 số màu (giá sỉ)-sỉ-và-lẻ

MSP: PTH0004

10,900
15
102
Xem ngay
Phân trang giấy 10 số màu (giá sỉ)-và-lẻ

MSP: PTH0003

9,500
15
102
Xem ngay
Phân trang nhựa 12 số màu (giá sỉ)-và-lẻ

MSP: PTH0002

7,900
15
102
Xem ngay
Phân trang nhựa 10 số màu (giá sỉ)-và-lẻ

MSP: PTH0001

6,900
15
102
Xem ngay
Bìa acco giấy Plus có kẹp-(giá sỉ)-và-lẻ...

MSP: BHS0015

8,200
15
102
Xem ngay
Bìa acco giấy Plus không kẹp

MSP: BHS0014

7,000
15
102
Xem ngay
Bìa acco giấy-(giá sỉ)-và-lẻ...

MSP: BHS0013

3,000
15
102
Xem ngay
Bìa acco nhựa (giá sỉ)-và-lẻ...

MSP: BHS0012

4,600
15
102
Xem ngay
Bìa treo A4 Ageless (giá sỉ)-và-lẻ...

MSP: BHS0011

6,600
15
102
Xem ngay
Bìa caro 3 dây cột 20cm (giá sỉ) -và-lẻ...

MSP: BHS0010

14,900
15
102
Xem ngay
Bìa caro 3 dây cột 15cm (giá sỉ)-sỉ-và-lẻ...

MSP: BHS0009

13,500
15
102
Xem ngay
Bìa caro 3 dây cột 10cm (giá sỉ)-và-lẻ

MSP: BHS0008

12,900
15
102
Xem ngay
Bìa caro 3 dây cột 7 cm

MSP: BHS0007

8,000
15
102