Mon - Sat: 9:00 - 18:00
daiminhthanhbd@gmail.com
hotline: 0274.654.1088
Bảo hộ hô hấp (47 Sản phẩm)
Xem ngay
Miếng than hoạt tính

MSP: KTR0050

5,500
15
102
Xem ngay
 Khẩu trang lưới

MSP: KTR0049

19,000
15
102
Xem ngay
khẩu trang móc tai có hộp

MSP: KTR0047

17,500
15
102
Xem ngay
Khẩu trang cao cấp có than hoạt tính

MSP: KTR0046

28,000
15
102
Xem ngay
 Phin lọc 3M 3301k-100

MSP: KTR0045

95,000
15
102
Xem ngay
 Mặt nạ 3M 3200

MSP: KTR0044

140,000
15
102
Xem ngay
Phin lọc 3M 6001

MSP: KTR0042

145,000
15
102
Xem ngay
Mặt nạ phòng độc 3M 6200

MSP: KTR0041

395,000
15
102
Xem ngay
Khẩu trang lọc bụi

MSP: KTR0040

15,000
15
102
Xem ngay
Khẩu trang lọc độc

MSP: KTR0039

13,000
15
102
Xem ngay
Mặt nạ trùm đầu thoát hiểm hỏa hoạn

MSP: KTR0038

250,000
15
102
Xem ngay
Phin lọc độc D

MSP: KTR0037

12,000
15
102
Xem ngay
Mặt nạ lọc độc 2 phin D

MSP: KTR0036

52,500
15
102
Xem ngay
Mặt nạ lọc độc 1 phin D tại (bình dương)

MSP: KTR0035

40,000
15
102
Xem ngay
Phin lọc độc B

MSP: KTR0034

12,000
15
102
Xem ngay
Mặt nạ lọc độc 2 phin B

MSP: KTR0033

49,000
15
102
Xem ngay
Mặt nạ lọc độc 1 phin B tại bình dương

MSP: KTR0032

36,500
15
102
Xem ngay
Phin lọc thay thế 203

MSP: KTR0031

12,000
15
102
Xem ngay
Mặt nạ lọc độc 2 phin 306 (Green Eagle)

MSP: Mặt nạ lọc độc 2 phin 306 (Green Eagle)

55,000
15
102
Xem ngay
Mặt nạ lọc độc 1 phin 305 (Green Eagle)

MSP: KTR0029

42,000
15
102