Mon - Sat: 9:00 - 18:00
daiminhthanhbd@gmail.com
hotline: 0274.654.1088
Băng keo - Cắt băng keo các loại (33 Sản phẩm)
Xem ngay
Cắt keo cầm tay 7P sắt

MSP: CBK0006

21,000
15
102
Xem ngay
Cắt keo cầm tay 5P nhựa

MSP: CBK0005

14,500
15
102
Xem ngay
Cắt keo cầm tay 5P sắt

MSP: CBK0004

14,000
15
102
Xem ngay
Cắt keo để bàn TTH lớn C300

MSP: CBK0003

37,800
15
102
Xem ngay
Cắt keo để bàn TTH trung C200

MSP: CBK0002

29,000
15
102
Xem ngay
Cắt keo để bàn TTH nhỏ C100

MSP: CBK0001

14,500
15
102
Xem ngay
Băng dính chống trơn trượt 3M-tai-binh-duong...

MSP: BKE0027

650,000
15
102
Xem ngay
Băng keo chỉ thị nhiệt 3M-tai-binh-duong...

MSP: BKE0026

650,000
15
102
Xem ngay
Băng keo dán nền Phản quang

MSP: BKE0025

Liên hệ
15
102
Xem ngay
Băng keo dán nền 3M - Mỹ 5p/7p/10p

MSP: BKE0024

Liên hệ
15
102
Xem ngay
Băng keo VP 1p8-tai-binh-duong...

MSP: BKE0023

1,200
15
102
Xem ngay
Băng keo màu 1p2 - 80Y/tai-binh-duong...

MSP: BKE0022

2,800
15
102
Xem ngay
Băng keo màu 2p4 - 80Y/tai-binh-duong...

MSP: BKE0021

5,100
15
102
Xem ngay
Băng keo màu 4p8 - 80Y/tai-binh-dương...

MSP: BKE0020

9,100
15
102
Xem ngay
Băng keo simily màu 2p4 - 6,6m/tai-binh-duong...

MSP: BKE0019

5,100
15
102
Xem ngay
Băng keo simily màu 3p6 - 9Y

MSP: BKE0018

5,400
15
102
Xem ngay
Băng keo simily màu 4p8 - 9Y

MSP: BKE0017

8,200
15
102
Xem ngay
Băng keo 2 mặt xốp 4p8 - 7m

MSP: BKE0016

14,700
15
102
Xem ngay
Băng keo 2 mặt mút 2p4 - 7m

MSP: BKE0015

7,400
15
102
Xem ngay
Băng keo 2 mặt 25y - 4p8

MSP: BKE0014

11,600
15
102